Blogs de Antonio Boix

Mis blogs son Altamira (Historia del Arte, Cine, Televisión, Fotografía y Cómic), Heródoto (Ciencias Sociales y Pensamiento) y Mirador (Joan Miró, Arte y Cultura Contemporáneos).

viernes, 14 de septiembre de 2012

Conceptes de Geografia: relleu.


Vocabulari de Geografia d'Espanya en 2n de Batxillerat.
Conceptes de relleu.

Resultado de imagen de depresion relieve

Depressió: Sector de la superfície de la Terra enfonsat respecte al nivell dels territoris circumdants, situat generalment a l’interior dels continents. Pot ser de petit o gran tamany. Exemple: la depressió de l’Ebre.

Ibèria argilosa: Zona de substrats rocosos formats per materials sedimentaris (argiles i marges) dipositats a finals del Terciari i del Quaternari que origina una gran diversitat de paisatges. Correspon a la part central de les depressions dels grans rius. Exemple: depressions de l’Ebre i del Guadalquivir.

Ibèria calcària: Zona de substrats rocosos formats per materials d’origen marí que es plegaren durant el Terciari i produeixen paisatges càrstics. A la península Ibèrica es localitza a l’est tot formant una Z invertida. Exemple: Sistema Ibèric.

Resultado de imagen de relieve Iberia silicica

Resultado de imagen de relieve Iberia silicea foto

Ibèria silícica: Zona de substrats rocosos formats per materials fonamentalment granítics i metamòrfics (pissarra, quarsites i marbre) d’origen precàmbric i paleozoic. Són les zones més antigues de la península, fonamentalment a la zona occidental. Exemple: Massís Galaic.

Meseta: Superfície plana i situada a una certa altitud amb relació al nivell del mar. A la península Ibèrica, la “Meseta” està lleugerament inclinada en una determinada direcció i tallada per valls. Exemple: la Meseta Central a la península Ibèrica.

Modelat càrstic: Formes que deriven de la dissolució de roques calcàries per les aigües meteòriques d’infiltració, que formen un drenatge, en part subterrani; hi ha d’haver preponderància de processos d’erosió per dissolució. Exemple: les coves del Drach a Manacor (Mallorca).

Modelat glacial: Formes que deriven de l’activitat erosiva generada per les glaceres o construïdes pels dipòsits que s’hi relacionen, com per exemple als cims de Serra Nevada (a la foto), Pirineus, etc.

Modelat litoral: Faixa costanera recentment emergida formada per estrats de roques sedimentàries que descansen sobre roques més antigues i continentals. Correspon a la zona baixa i arenosa peninsular. Per exemple la zona de la Marina de Llucmajor (a la foto) o el litoral valencià.

Relleu volcànic: relleu originat fruit de l’acció tectònica i volcànica a partir de materials magmàtics, com per exemple a les Illes Canàries, amb el Teide.


Resultado de imagen de blogspot tramuntana mallorca

Resultado de imagen de blogspot tramuntana mallorca

Orogènia alpina: Conjunt de processos geològics que duen a la formació d’un sistema muntanyós durant el Cenozoic (Era Terciària), com passà amb les Serralades Bètiques, els Pirineus, o la Serra de Tramuntana (Mallorca) (a la foto).

Orogènia herciniana: Intensos moviments de formació de muntanyes (plegaments, fractures, cavalcaments i aixecaments) que va tenir lloc a finals de l’Era Primària i fonamentalment en el Carbonífer. Va generar les grans estructures del sòcol ibèric. Exemple: la Meseta.

Resultado de imagen de blogspot llanura litoral valencia
Cullera, en la plana de València.

Resultado de imagen de blogspot llanura litoral valencia
L'alfubera i la plana (al fons) de València.

Plana litoral: Àrea costera formada pels al·luvions dels rius dipositats a la costa. Exemple: Plana de València.

No hay comentarios: