Blogs de Antonio Boix

Mis blogs son Altamira (Historia del Arte, Cine, Televisión, Fotografía y Cómic), Heródoto (Ciencias Sociales y Pensamiento) y Mirador (Joan Miró, Arte y Cultura Contemporáneos).

domingo, 29 de diciembre de 2013

Programació de CCSS de 2n d'ESO: Temari 2017-2018.

TEMARI HISTÒRIA 2 ESO. 2017.2018. IES SON FERRER (CALVIÀ). ILLES BALEARS.

I. EDAT MITJANA

UD 1. La fragmentació del món antic.
1. Pregunta clau: Què s'en va fer, de l'antic Imperi romà?
2. Un regne germànic: els visigots a Hispània.
3. Descobreix: Les Illes Balears entre vàndals i bizantins.
4. Viatja al passat: En Valeri i l'Elvira es fan pagesos.
5. Bizanci, l'Imperi Romà d'Orient.
6. L'Imperi carolingi.
7. Descobreix: Com va governar l'Imperi, Carlemany.
8. L'aparició de l'islam.

UD 2. Al-Andalus
1. Pregunta clau: Com es va estendre l'islam.
2. La conquesta de l'Al-Andalus.
3. L'evoluciód'Al-Andalus (929-1492).
4. Viatja al passat: En Hammal i la Fàtima, un pagesos d'alqueria.
5. Descobreix: Les ciutats d'Al-Andalus.
6. Descobreix: Les Illes Orientals d'Al-Andalus.
7. Descobreix: L'economia i la societat balear a l'època andalusina.
8. Enigma: Quants llibres tenia la biblioteca d'al-Hakam.
9. El racó de l'art: L'art andalusí.

UD 3. L'Europa feudal.
1. Pregunta clau: Com s'organitzava la societat medieval?
2. La monarquia feudal.
3. Descobreix. Els estaments privilegiats: la noblesa.
4. Viatja al passat: N'Arnau és armat cavaller.
5. L'Església cristiana: el clero.
6. El feu: senyors i pagesos.
7. L'enigma: Per què era tan dura la vida dels pagesos?

UD 3. La ciutat medieval.
1. La recuperació de la vida urbana.
2. Les activitats urbanes: artesania i comerç.
3. La societat urbana.
4. La consolidació del poder reial.
5. La crisi de la Baixa Edat Mitjana (segles XIV i XV).
6. L'art gòtic. L'arquitectura.
7. L'escultura i la pintura gòtiques.

UD 4. L'origen dels primers regnes peninsulars.
1. Pregunta clau: Com es varen formar els primers regnes i comtats cristians?
2. De regne d'Astúries a regne de Lleó.
3. Els comtats i regnes pirinencs.
4. Descobreix: El Camí de Sant Jaume.
5. L'avanç dels regnes cristians.
6. Viatja al passat: En Gonzalo i la Joana funden un poblat.
7. Descobreix: La consolidació dels regnes cristians.
8. L'enigma: Quants reis va servir el Cid Campeador?

UD 5. La cultura i l'art del Romànic.
1. Pregunta clau: El Romànic va ser un art essencialment religiós?
2. L'arquitectura romànica.
3. Viatja al passat: El germà Guillem, un monjo benedictí.
4. La pintura romànica.
5. L'enigma. Quin missatge transmet l'escultura?
6. Descobreix: El romànic a la Península Ibèrica.UD 6. Les ciutats de l'Europa medieval
1. Pregunta clau: Per què varen créixer les ciutats?
2. Les ciutats medievals.
3. Els grups socials.
4. Viatja al passat: Un dia al mercat de la ciutat.
5. L'expansió comercial.
6. Europa a la Baixa Edat Mitjana (segles XIII-XV).
7. L'enigma: Què va ser la Pesta Negra?

UD 7. El regne de Mallorca a la Corona d'Aragó.
1. Pregunta clau: Per què va ser decisiva la batalla de Las Navas de Tolosa?
2. Descobreix: Com varen conquerir i repoblar les Balears.
3. L'expansió de la Corona d'Aragó. El desenvolupament agrícola i comercial de les Illes Balears.
4. Viatja al passat: Nicolau, un comerciant pel Mediterrani.
5. Descobreix: El regne privatiu de Mallorca (1276-1349).
6. El govern dels regnes de la Corona d'Aragó.
7. La Corona de Castella.
8. L'enigma: Per què hi va haver guerres civils a la Baixa Edat Mitjana?

UD 8. La cultura i l'art del Gòtic.
1. Pregunta clau: Com es va formar l’art gòtic.
2. L'arquitectura gòtica.
3. Viatja al passat: El mestre Andreu, constructor de catedrals.
4. L'escultura i la pintura gòtiques.
5. Descobreix. El gòtic a la Península Ibèrica.
6. Descobreix. L'art gòtic a les Illes Balears.

II. L'EDAT MODERNA.

UD 9. El naixement del món modern.
1. Pregunta clau: Per què l'Edat Moderna comença al segle XV?
2. L'Humanisme, una revolució cultural.
3. Viatja al passat: Erasme de Rotterdam. La impremta.
4. La Reforma protestant.
5. La Contrareforma catòlica

UD 10. El Renaixement, una nova concepció de l'art.
1. Pregunta clau: El Renaixement, ruptura o tornada al passat?
2. Viatja al passat: Els Médici, una família de mecenes.
3. El Renaixement italià.
4. L'enigma: Como s'aconsegueix la profunditat en la pintura?
5. L'expansió del Renaixement a.Europa.
6. Descobreix: El Renaixement a Espanya.

UD11. Els grans descobriments geogràfics.
1. Pregunta clau: Quina nova monarquia varen crear els Reis Catòlics?
2. L'organització de la nova monarquia.
3. Recuperació econòmica i desigualtat social.
4. L'arribada a un nou continent.
5. L'enigma: Quin va ser l'error de Colom?
6. Viatja al passat: Yoali, un pagès azteca.
7. El racó de l'art: L'art precolombí i les teocràcies.

UD 12. L'Imperi dels Àustries.
1. Pregunta clau: Com es va formar l'Imperi hispanic?
2. Els conflictes als regnes hispànics (segle XVI).
3. Amèrica, un territori per explorar.
4. Viatja al passat: Diego, un emigrant a les Índiex Occidentals.
5. L'enigma: Què va ser la revolució dels preus?
6. Descobreix: Per què va entrar en decadència l'Imperi hispànic?
7. La crisi demogràfica i l'econòmica.
8. Previlegi social i mentalitat rendista.

UD 13. L'Europa del segle XVII.

1. Pregunta clau: El segle XVII va ser una època de crisi a Europa?
2. L'Europa dels monarques absoluts.
3. Viatja al passat: Un dia a la cort del Rei Sol.
4. Els parlaments, contra el poder absolut.
5. Conflictes a l'Europa del segle XVII.
6. L'enigma: Per què una guerra va poder durar trenta anys?

UD 14. La ciència i l'art del Barroc.
1. Pregunta clau: La ciència moderna va néixer al segle XVII?
2. L'enigma: Per què va ser jutjat Galileu?
3. L'esperit del Barroc.
4. L'arquitectura i l'escultura barroques.
5. La pintura del Barroc.
6. Descobreix. El Segle d’Or de la pintura espanyola.
6. Viatja al passat: El pare Arzuaga descobreix el barroc americà.

UD 15. El Regne de Malloca sota els Àustries.
1. Pregunta clau: Com era el Regne de Mallorca sota la monarquia hispànica?
2. Descobreix: La revolta de les Germanies.
3. L'enigma. Per què hi va haver bandolers, pirates i corsaris?
4. Descobreix: El Renaixement i el Barroc a les Illes Balears.


No hay comentarios: