Blogs de Antonio Boix

Mis blogs son Altamira (Historia del Arte, Cine, Televisión, Fotografía y Cómic), Heródoto (Ciencias Sociales y Pensamiento) y Mirador (Joan Miró, Arte y Cultura Contemporáneos).

domingo, 29 de diciembre de 2013

Programació de Geografia d'Espanya, a 2n de Batxillerat.

PROGRAMACIÓ DE GEOGRAFIA D’ESPANYA. 2N BATXILLERAT.
Professor: Antonio Boix. 2n de batxillerat. Curs 2017-2018.
IES Son Ferrer. Departament de Geografia i Història.

TEMARI DE GEOGRAFIA.
UD 0. Introducció al coneixement geogràfic.
UD 1. L’espai geogràfic espanyol. La diversitat geomorfològica.
UD 2. La diversitat climàtica.
UD 3. La diversitat hídrica, vegetal i edàfica.
UD 4. Els paisatges naturals i les interaccions naturalesa-societat.
UD 5. Els espais del sector primari.
UD 6. Els espais del sector secundari.
UD 7. Els espais del sector terciari.
UD 8. La població espanyola.
UD 9. L’espai urbà.
UD 10. L’organització, els desequilibris i les polítiques territorials.
UD 11. Espanya a Europa.
UD 12. Espanya en el món.
Apèndix:  Geografia de les Illes Balears (es reparteix entre les 12 UD).

SEQÜENCIACIÓ.
1ª Avaluació: UD 1-4.
2ª Avaluació: UD 1-7.
3ª Avaluació: UD 1-12.
           
BIBLIOGRAFIA BÀSICA.
El llibre de texte: Muñoz Delgado, M. C.: Geografia. Ed. Anaya. Madrid.
S'utlitzaran informacions diverses a Internet, diaris, revistes i llibres.

No hay comentarios: