Blogs de Antonio Boix

Mis blogs son Altamira (Historia del Arte, Cine, Televisión, Fotografía y Cómic), Heródoto (Ciencias Sociales y Pensamiento) y Mirador (Joan Miró, Arte y Cultura Contemporáneos).

miércoles, 21 de septiembre de 2016

Economia 4rt ESO. IES Son Ferrer. 2016-2017. Temari.

IES Son Ferrer. 2016-2017. Economia 4rt ESO.
Temari.
UD 1. Introducció a l’economia.
1. Per a què serveix l’assignatura d’economia.
2. Com s’estudia l’economia.
3. Els models econòmics.
Activitat de recerca: La lectura i anàlisi de la premsa econòmica.

UD 2. Conceptes generals d’economia.
1. L’escassetat.
2. L’assignació de recursos.
3. El cost d’oportunitat.
4. El PIB.
5. Altres conceptes relacionats.
Activitat de recerca: La consulta de termes en Internet.

UD 3. Economia de l’empresa.
1. Tipus i classificació de les empreses.
2. Les àrees de l’empresa: la producció, el finançament, el màrqueting.
3. Les obligacions fiscals de l’empresa.
Activitat de recerca: L’estudi d’una empresa espanyola i una empresa estrangera.

UD 4. Els principals sectors econòmics i la seva problemàtica actual.
1. El sector primari.
2. El sector secundari.
3. El sector terciari.
4. El sector quaternari.
Activitat de recerca: La distinció de les distintes activitats sectorials en una mateixa empresa.

UD 5. L’economia personal i familiar.
1. El pressupost personal o pla financer
2. L’estalvi i el control de la despesa.
3. El salari.
4. Els crèdits bancaris, les targetes, la hipoteca.
Activitat de recerca: La informació bancària per a desenvolupar un pla financer al llarg de la vida.

UD 6. L’economia de l’Estat.
1. Els pressupostos de l’Estat espanyol.
2. Els impostos.
3. El deute públic.
Activitat de recerca: L’estudi dels gràfics del deute públic d’Espanya.

UD 7. La política econòmica de l’Estat.
1. L’interès.
2. La inflació i la deflació.
3. La desocupació.
4. La competència.
5. Escollir entre l’expansió fiscal o l’austeritat.
Activitat de recerca: L’estudi dels gràfics de la inflació d’Espanya.

UD 8. L’economia internacional.
1. La globalització econòmica.
2. El comerç internacional i la balança comercial.
3. Proteccionisme i lliurecanvisme.
4. Els processos internacionals d’integració econòmica.
5. Desenvolupament i subdesenvolupament.
Activitat de recerca: L’estudi de la balança comercial d’Espanya.

UD 9. Un resum de la història de l’economia.
1. L’economia depredadora dels caçadors-recol·lectors.
2. La primera economia productiva al Neolític.
3. Les societats esclavistes.
4. El feudalisme en l’Edat Mitjana.
5. L’Antic Règim i el règim senyorial.
6. El capitalisme en la Revolució Industrial.
7. El comunisme al segle XX.
Activitat de recerca: Lectura de documents econòmics en la Història.

UD 10. Les teories econòmiques al llarg de la Història.
1. El mercantilisme.
2. La fisiocràcia.
3. El liberalisme econòmic i les teories clàssiques.
4. L’escola marxista.
5. L’escola austriaca.
6. Les idees de Keynes.
7. Les teories de l’escola de Chicago.
Activitat de recerca: El debat sobre l’origen de la Revolució Industrial.

UD 11. Les teories econòmiques en l’actualitat.
1. El neokeynesianisme europeu.
2. Les corrents dominants als EUA: Krugman, Rogoff...
3. La qüestió de la desigualtat: Stiglitz, Piketty...
4. Les teories sobre el desenvolupament dels països emergents.
Activitat de recerca: El debat sobre la solució de la crisi econòmica actual.

No hay comentarios: