Blogs de Antonio Boix

Mis blogs son Altamira (Historia del Arte, Cine, Televisión, Fotografía y Cómic), Heródoto (Ciencias Sociales y Pensamiento) y Mirador (Joan Miró, Arte y Cultura Contemporáneos).

sábado, 1 de octubre de 2016

Temari de Geografia i Història 4rt ESO. IES Son Ferrer. 2017-2018.

TEMARI GEOGRAFIA I HISTÒRIA 4rt ESO.
UD 1. EL SEGLE XVIII: LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM.
UD 2. L'ÈPOCA DE LES REVOLUCIONS LIBERALS (1789-1871).
UD 3. L'ORIGEN DE LA INDUSTRIALITZACIÓ.
UD 4. L’ESPANYA DEL SEGLE XIX: LA CONSTRUCCIÓ D’UN RÈGIM LIBERAL.
UD 5. INDUSTRIALITZACIÓ I CANVI SOCIAL A L’ESPANYA DEL SEGLE XIX.
UD 6. L’ÈPOCA DE L’IMPERIALISME.
UD 7. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL I LA REVOLUCIÓ RUSSA.
UD 8. EL PERÍODE D'ENTREGUERRES.
UD 9. ESPANYA DURANT EL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX (1902-1939).
UD 10. LA SEGONA GUERRA MUNDIAL.
UD 11. UN MÓN DIVIDIT: GUERRA FREDA I DESCOLONITZACIÓ.
UD 12. CAPITALISME I COMUNISME: DOS SISTEMES ENFRONTATS.
UD 13. ESPANYA: LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975).
UD 14. TRANSICIÓ I DEMOCRÀCIA A ESPANYA.
UD 15. EL MÓN ACTUAL.

Temari i índex.

UD 1. EL SEGLE XVIII: LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM.
1.     Per què l'Antic Règim va entrar en crisi al segle XVIII?
2.     Creixement econòmic i desenvolupament burgès.
3.     Els primers sistemes parlamentaris: la Gran Bretanya i els Estats Units.
4.     La il·lustració contra l'Antic Règim.
5.     L'Enciclopèdia difon els nous coneixements.
6.     La monarquía borbónica a Espanya.
7.     Les Illes Balear al segle XVIII.
8.     Economia i societat a les Illes Balear al segle XVIII.
9.     Jovellanos, un il·lustrat espanyol.
10.    Del refinament rococó al racionalisme neoclàssic.

UD 2. L'ÈPOCA DE LES REVOLUCIONS LIBERALS (1789-1871).
1.     Per què va esclatar una revolució a França?
2.     El desenvolpament de la Revolució Francesa (1789-1799).
3.     Olympe de Gouges i els drets de la dona.
4.     Napoleó domina Europa.
5.     Quina herència ens ha deixat la Revolució Francesa?
6.     Entre l'absolutisme i el liberalisme (1815-1848).
7.     Quins nous Estats es varen crear a Europa?
8.     El nou art de la burgesia.

UD 3. L'ORIGEN DE LA INDUSTRIALITZACIÓ.
1.     De quina manera la producció de béns va canviar amb la Revolució Industruial?
2.     Les transformacions de l'agricultura.
3.     James Watt i la màquina de vapor.
4.     Desenvolupament de la indústria i augment del comerçl.
5.     El creixement de la població i el desenvolupament urbà.
6.     La victòria del capitalisme.
7.     La nova societat de classes.
8.     Els nous moviments socials.

UD 4. L’ESPANYA DEL SEGLE XIX: LA CONSTRUCCIÓ DEL RÈGIM LIBERAL.
1.     De quina manera el liberalisme es va implantar a Espanya?
2.     Guerra i revolució liberal (1808-1814).
3.     Goya i el naixement de l'art contemporani.
4.     Ferran VII: tornada a l'absolutisme (1814-1833).
5.     Els carlins, defensors de l'Antic Règim
6.     Isabel II i la construcció de l'Estat liberal (1833-1868).
7.     El Sexenni Democràtic (1868-1874).
8.     Les Illes Balears al segle XIX.
8.     La Restauració borbònica (1874-1902).

UD 5. INDUSTRIALITZACIÓ I CANVI SOCIAL A L’ESPANYA DEL SEGLE XIX.
1.     La Revolució industrial a Espanya: èxit o fracàs?
2.     La població i l'agricultura.
3.     Els inicis de la industrialització espanyola.
4.     Mineria, banca i xarxa ferroviària.
5.     El canvi social i els seus límits.
6.     Els pioners del moviment obrer.
7.     Transformacions econòmiques i socials al segle XIX.
8.     L'art del segle XIX a Espanya.

UD 6. L’ÈPOCA DE L’IMPERIALISME.
1.     Per què hi va haver l'exoansió imperialista?
2.     La victòria del capitalisme industrial.
3.     Els emigrants europeus del segle XIX.
4.     Europa, a la conquesta del món.
5.     Com es varen repartir els imperis colonials?
6.     L'herència del colonialisme.
7.     El canvi de segle, cap a una revolució artística.
8.     La influència de l'art asiàtic i africà en l'art occidental.
9.     Del segle XIX al XXI: una transformació constant de la ciència i la tecnologia.

UD 7. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL I LA REVOLUCIÓ RUSSA.
1.     Per què a Europa el 1914 hi va esclatar un guerra?
2.     El desenvolupament de la guerra .
3.     Els soldats al front.
4.     Una guerra total.
5.     Per què hi va haver una revolució a Rússia.
6.     La revolució russa.
7.     Europa en acabar la guerra.
8.     Les avantguardes artístiques.

UD 8. EL PERÍODE D'ENTREGUERRES.
1.     Quins problemes van conduir a una nova guerra mundial en només vint anys?
2.     Els Estats Units: de la prosperitat a la crisi.
3.     1929, exemple de crisi de l'economia capitalista.
4.     La crisi de la democràcia: el feixisme italià.
5.     Alemanya, l'ascens del nazisme.
6.     El règim nazi, un sistema totalitari.
7.     La Unió Soviètica, la dictadura estalinista.
8.     L'art del període d'entreguerres.

UD 9. ESPANYA DURANT EL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX (1902-1939).
1.     Per què va entrar en crisi el sistema de la Restauració?.
2.     La dictadura de Primo de Rivera.
3.     La Segona República Espanyola.
4.     Quines reformes va emprendre la República?
5.     Les mestres i els mestres de la República.
6.     El Bienni Conservador i el Front Popular.
7.     La Guerra Civil: els bàndols enfrontats.
8.     La Guerra Civil: les fases militars.
9.     Els desastres de la guerra.
10.     Les Illes Balears al primer terç del segle XX:
11.     L'economia i la població de les Illes Balears fins al 1936.

UD 10. LA SEGONA GUERRA MUNDIAL.
1.     Per què es va arribar a la Segona Guerra Mundial?
2.     El desenvolupament de la guerra.
3.     Una guerra total..
4.     Ocupació i violència durant la guerra.
5.     L’Holocaust jueu.
6.     Les conseqüències de la guerra.
7.     L'Organització de les Nacions Unides (ONU).

UD 11. UN MÓN DIVIDIT: GUERRA FREDA I DESCOLONITZACIÓ.
1.     Per què Europa va quedar dividida per un “teló d'acer”?
2.     Alemanya, centre de la Guerra Freda
3.     Els conflictes de la Guerra Freda
4.     Kennedy/Kruixtxov: cap a una coexistència pacífica?
5.     El procés de descolonització.
6.     El conflicts del Pròxim Orient..
7.     Descolonització i neocolonialisme.

UD 12. CAPITALISME I COMUNISME: DOS SISTEMES ENFRONTATS.
1.     Què diferenciava el bloc capitalista del bloc comunista?
2.     La construcció d'una nova Europa unida.
3.     Del creixement económic a la crisi energètica.
4.     Què és l'Estat del benestar?
5.     Les dones, la lluita per la igualtat i la paritat.
6.     L'evolució del bloc comunista.
7.     La crisi i del món soviètic.
8.     Dues concepcions de l'art: eks EE UU i l'URSS.

UD 13. ESPANYA: LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975).
1.     Quines són les bases del règim franquista?
2.     La llarga postguerra (1939-1959).
3.     Les dones durant el franquisme.
4.     “Desarrollisme” i crisi del règim (1959-1975).
5.     Què impacte va tenir el creixement econòmic en la societat espanyola?
6.     L'exili i l'oposició al franquisme.
7.     El franquisme a laes Illes Balears.

UD 14. TRANSICIÓ I DEMOCRÀCIA A ESPANYA.
1.     Per què el franquisme no va sobreviure a Franco?
2.     La transició a la democràcia (1975-1977).
3.     Quin nou Estat va sorgir de la Constitució del 1978?
4.     Les mobilitzacions populars
5.     Els governs de la democràcia.
6.     Canvi econòmic i social.
7.     Construccií i crisi de l'estat del benestar .
8.     La Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
9.     Els corrents artístics del segle XX a Espanya.

UD 15. EL MÓN ACTUAL.
1.     Per què al començament dels anys noranta es va acabar la divisió del món en blocs?
2.     Un nou ordre mundial.
3.     Europa després de la caiguda del mur de Berlín.
4.     La construcció de la Unió Europea.
5.     Europa, la crisi del model de benestar.
6.     Un món inestable.
7.     Els conflictes del segle XXI.
8.     Les víctimes de les guerres actuals.

9.     L'art al món actual.

No hay comentarios: