Blogs de Antonio Boix

Mis blogs son Altamira (Historia del Arte, Cine, Televisión, Fotografía y Cómic), Heródoto (Ciencias Sociales y Pensamiento) y Mirador (Joan Miró, Arte y Cultura Contemporáneos).

sábado, 1 de octubre de 2016

Temari de Geografia i Història 1r ESO. IES Son Ferrer. 2017-2018.

TEMARI GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1 r ESO.

UD 1. EL PLANETA TERRA.
UD 2. EL RELLEU DE LA TERRA.
UD 3. LA HIDROSFERA: AIGUA DOLÇA I AIGUA SALADA.
UD 4. EL TEMPS ATMOSFÈRIC.
UD 5. ELS CLIMES DE LA TERRA..
UD 6. ELS PAISATGES DE CLIMES TEMPERATS.
UD 7. ELS PAISATGES DE CLIMES EXTREMS.
UD 8. ELS PROBLEMES MEDIAMBIENTAL.
UD DOSSIER. COM SÓN LES ILLES BALEARS.
UD 9. LA PREHISTÒRIA.
UD 10. LES PRIMERES CIVLITZACIONS: MESOPOTÀMIA I EGIPTE.
UD 11. GRÈCIA, DE POLIS A IMPERIS.
UD 12. CULTURA TALAIÒTICA, COLONITZACIONS I POBLES PREROMANS.
UD 13. ROMA, DE LA REPÚBLICA A L’IMPERI.
UD 14. EL LLEGAT DE L’ANTIGUITAT.
UD 15. LA HISPÀNIA ROMANA.

Temari i índex.
UD 1. EL PLANETA TERRA.
1.     La Terra, un planeta del sistema solar.
2.     El planeta Terra: forma i dimensions.
3.     La representació de la Terra.
4.     Els mapes.

UD 2. EL RELLEU DE LA TERRA.
1.     La capa externa de la Terra.
2.     Els agents interns de formació del relleu.
3.     Els agents externs de formació del relleu.mapes.
4.     Les formes del relleu de la Terra.
5.     El relleu d’Europa.
6.     El relleu d’Espanya.

UD 3. LA HIDROSFERA: AIGUA DOLÇA I AIGUA SALADA.
1.     L’aigua a la natura.
2.     Les aigües oceàniques.
3.     Les aigües continentals
4.     La distribució de les aigües del planeta.
5.     Rius d’Europa i rius d'Espanya.

UD 4. EL TEMPS ATMOSFÈRIC.
1.     L’atmòsfera.
2.     La radiació solar i la temperatura.
3.     La humitat de l’aire i les precipitacions.
4.     La pressió atmosfèrica i els vents.

UD 5. ELS CLIMES DE LA TERRA.
1.     La distribució de les temperatures.
2.     La distribució de les precipitacions.
3.      Els climes del planeta.
4.      Els climes d'Espanya.

UD 6. ELS PAISATGES TEMPERATS.
1.     Els paisatges d’Europa.
2.     El paisatge oceànic.
3.     El paisatge mediterrani.
4.     El paisatge continental.
5.     Els paisatges d’Espanya.
6.     Els paisatges humanitzats d’Espanya.
7.     Es poden evitar els incendis forestals.
8.     Per què desapareix el mar d'Aral?

UD 7. ELS PAISATGES DE CLIMES EXTREMS.
1.     El paisatge equatorial.
2.     El paisatge tropical.
3.     El paisatge desèrtic càlid.
4.     El paisatge de zones fredes.
5.     El paisatge antàrtic.
6.     La destrucció dels paisatges per desforestació.
7.     Zones temperades: paisatge continental.
8.     Zones fredes: paisatge polar i paisatge d’alta muntanya.

UD 8. ELS PROBLEMES MEDIAMBIENTALS.
1.     La Terra és un ecosistema.
2.     Riscs i catàstrofes.
3.     L'ecosistema urbà.
4.     El desastre de l'Exxon Valdez, un exemple de marea negra.
5.     Distribució i consum de recursos naturals.

UD DOSSIER. LES ILLES BALEARS.
1.     El relleu de les Illes Balears.
2.     L’aigua a les Illes Balears.
3.     El clima de les Illes Balears.
4.     Els paisatges vegetals a les Illes Balears.
5.     El medi natural de les Illes Balears.

UD 9. LA PREHISTÒRIA.
1.     Com varen evolucionar els nostres avantpassats.
2.     Les comunitats de caçadors recol·lectors.
3.     Els poblats agrícoles i ramaders.
4.     Els primers metal·lúrgics.
5.     N'Alba investiga la Prehistòria.
6.     Com es construïen els megàlits
7.     Art i màgia.
8      La Prehistòria a la península Ibèrica.

UD 10. LES PRIMERES CIVLITZACIONS: MESOPOTÀMIA I EGIPTE.
1.     Per què les primeres civilitzacions varen sorgir a la riba dels grans rius?
2      Mesopotàmia, la ra entre dos rius.
3.     L’Egipte dels faraons.
4.     Habib i Merit, dos germans de la vall del Nil.
5.     La religió egípcia.
6.     On s'amaga el deu del temple?.
7.     Tombes per a la immortalitat.

UD 11. GRÈCIA, DE POLIS A IMPERI.
1.     Què unia els grecs de l'Hèl·lade?
2.     Dues grans polis: Esparta i Atenes.
3.     La democràcia atenenca era democràtica?
4.     Els grecs colonitzen la Mediterrània.
5.     L’esposalles de Fedora i Urian.
6.     El domini de l'Hèl·lade: d'Atenes a Macedònia.
7.     L'Imperi d'Alexandre el Gran.

UD 12. CULTURA TALAIÒTICA, COLONITZACIONS I POBLES PREROMANS.
1.     Quina és l'originalitat de la cultura talaiòtica?
2.     Com era la vida en un pobkat talaiòtic.
3.     Fenicis, grecs i cartaginesos.
4.     Hannon, un comerciant cartaginès a Ibussim.
5.     Què amaga el Puig des Molins?
6.     Els pobles ibèrics.
7.     Els pobles celtes i celtibèrics.

UD 13. ROMA, DE LA REPÚBLICA A L'IMPERI.
1.     Ròmul i Rem varen fundar la ciutat de Roma.
2.     La Roma republicana (segles VI-I aC).
3.     Per què Brut va matar Juli Cèsar?.
4.     L’Imperi Romà (segles I-V dC).
5.     El legionari Caius visita Roma.
6.     Els habitants de l'Imperi.
7.     Una nova religió: el cristianisme.
8.     Per què es va produir la fi de l’Imperi.

UD 14. EL LLEGAT DE L'ANTIGUITAT.
1.     La nostra cultura és hereva de la cultura clàssica?
2.     Diodor de Milet, un heroi olímpic.
3.     La religió grega i romana.
4.     L’arquitectura clàssica grega.
5.     L’arquitectura funcional romana.
6.     Idealisme i realisme en l’escultura.
7.     La pintura i el mosaic.
7.     Els símbols i l'art deld primers cristians.

UD 15. LA HISPÀNIA ROMANA.
1.     Per què els romans.varen desembarcar a la península ibèrica?
2.     Les províncies d'Hispània.
3.     Un banquet a casa del patrici Marcus Cornelius.
4.     La romanització d'Hispània.
4.     La riquesa d'Hispània.
6.     Què amaga el turó romà des Testaccio?
6.     El patrimoni hispanoromà.


No hay comentarios: