Blogs de Antonio Boix

Mis blogs son Altamira (Historia del Arte, Cine, Televisión, Fotografía y Cómic), Heródoto (Ciencias Sociales y Pensamiento) y Mirador (Joan Miró, Arte y Cultura Contemporáneos).

miércoles, 20 de septiembre de 2017

Programació Història 4rt ESO 2017-2018.

Programació Història 4rt ESO Vicens Vives.

Seqüenciació: Cada trimestre (avaluació) es faran cinc UD. Primer trimestre 1-5. Segon trimestre 6-10. Tercer trimestre 11-15.

UNITAT 1. EL SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIM
1. Pregunta clau. Per què l'Antic Règim va entrar en crisi al segle XVIII?
2. Creixement econòmic i desenvolupament burgès.
3. Descobreix. Els sistemes parlamentaris: la Gran Bretanya i els Estats Units.
4. La Il•lustració contra l'Antic Règim.
5. Passat i present. L'Enciclopèdia difon els nous coneixements.
6. La monarquia borbònica a Espanya.
7. Les Illes Balears als segle XVIII.
8. Economia i societat a les Illes Balears als segle XVIII.
9. Protagonistes de la història. Jovellanos, un il•lustrat espanyol.
9. Art i societat. Del refinament rococó al racionalisme neoclàssic.
Síntesi / Taller d'història.

UNITAT 2. L'ÈPOCA DE LES REVOLUCIONS LIBERALS (1789-1871).
1. Pregunta clau. Per què va esclatar una revolució a França?
2. El desenvolupament de la Revolució Francesa (1789-1799).
3. Protagonistes de la història. Olympe de Gouges i els drets de la dona.
4. Napoleó domina Europa.
5. Passat i present. Quina herència ens ha llegat la Revolució Francesa?
6. Entre l'absolutisme i el liberalisme (1815-1848).
7. Descobreix. Quins nous estats es van crear a Europa?
8. Art i societat. El nou art de la burgesia.
Síntesi / Taller d'història.

UNITAT 3. L'ORIGEN DE LA INDUSTRIALITZACIÓ.
1. Pregunta clau. Com va canviar la producció de béns amb la revolució industrial?
2. Les transformacions de l'agricultura.
3. Protagonistes de la història. James Watt i la màquina de vapor.
4. Desenvolupament de la indústria i augment del comerç.
5. Passat i present. El creixement de la població i el desenvolupament urbà.
6. La victoria del capitalisme.
7. Descobreix. La nova societat de clases.
8. Els nous moviments socials.
Síntesi / Taller d'història.

UNITAT 4. L'ESPANYA DEL SEGLE XIX: LA CONSTRUCCIÓ DEL RÈGIM LIBERAL.
1. Pregunta clau. Com es va implantar el liberalisme a Espanya?
2. Guerra i revolució liberal (1808-1814).
3. Art i societat. Goya i el naixement de l'art contemporani.
4. Ferran VII: el retorn a l'absolutisme (1814-1833).
5. Protagonistes de la història. Els carlins, defensors de l'Antic Règim.
6. Isabel II i la construcció de l'Estat liberal (1833-1868).
7. Descobreix. El Sexenni Democràtic (1868-1874).
8. Les Illes Balears al segle XIX.
9. La Restauració borbònica (1874-1902).
Síntesi / Taller d'història.

UNITAT 5. INDUSTRIALITZACIÓ I CANVI SOCIAL A L'ESPANYA DEL SEGLE XIX.
1. Pregunta clau. La revolució industrial a Espanya: èxit o fracàs?
2. La població i l'agricultura.
3. Descobreix. Els inicis de la industrialització española.
4. Mineria, banca i xarxa ferroviària.
5. El canvi social i els seus límits.
6. Protagonistes de la Història. Els pioners del moviment obrer.
7. Transformacions econòmiques i socials al segle XIX.
8. Art i societat. L'art del segle XIX a Espanya.
Síntesi / Taller d'història.

UNITAT 6. L'ÈPOCA DE L'IMPERIALISME.
1. Pregunta clau. Per què es va produir l'expansió imperialista?
2. El triomf del capitalisme industrial.
3. Protagonistes de la història. Els emigrants europeus del segle XIX.
4. Europa, a la conquesta del món.
5. Descobreix. Com es van repartir el món els imperis colonials?
6. Descobreix. L'herència del colonialisme.
7. Art i societat. El canvi de segle, cap a una revolució artística.
8. Art i societat. La influència de l'art asiàtic i africà en l'art occidental.
9. Passat i present. Del segle XIX al XX: una transformació constant de la ciència i la tecnología.
Síntesi / Taller d'història.

UNITAT 7. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL I LA REVOLUCIÓ RUSSA.
1. Pregunta clau. Per què va esclatar una guerra a Europa el 1914?
2. El desenvolupament de la guerra.
3. Protagonistes de la història. Els soldats al front.
4. Una guerra total.
5. Descobreix. Per què es va produir una revolució a Rússia?
6. La Revolució Russa.
7. Europa després de la guerra.
8. Art i societat. Les avantguardes artístiques.
Síntesi / Taller d'història.

UNITAT 8. EL PERÍODE D'ENTREGUERRES.
1. Pregunta clau. Quins problemes van conduir a una nova guerra mundial en tan sols vint anys?
2. Els Estats Units: de la prosperitat a la crisi.
3. Descobreix. 1929, exemple de crisi de l'economia capitalista.
4. La crisi de la democràcia: el feixisme italià.
5. Alemanya, l'ascens del nazisme.
6. Descobreix. El règim nazi, un sistema totalitari.
7. La Unió Soviètica, la dictadura estalinista.
8. Art i societat. L'art del període d'entreguerres.
Síntesi / Taller d'història.

UNITAT 9. ESPANYA DURANT EL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX (1902-1939).
1. Pregunta clau. Per què va entrar en crisi el sistema de la Restauració?
2. Descobreix. La dictadura de Primo de Rivera.
3. La Segona República Espanyola.
4. Descobreix. Quines reformes va emprendre la República?
5. Protagonistes de la història. Les mestres i els mestres de la República.
6. El Bienni Conservador i el Front Popular.
7. La Guerra Civil: els bàndols enfrontats.
8. La Guerra Civil: les fases militars.
9. Descobreix. Els desastres de la guerra.
10. Les Illes Balears al primer terç del segle XX.
11. L’economia i la población de les Illes Balears fins al 1936.
Síntesi / Taller d'història.

UNITAT 10. LA SEGONA GUERRA MUNDIAL.
1. Pregunta clau. Per què es va arribar a la Segona Guerra Mundial?
2. El desenvolupament de la guerra.
3. Una guerra total.
4. Descobreix. Ocupació i violència durant la guerra.
5. Protagonistes de la història. L'holocaust jueu.
6. Les conseqüències de la guerra.
7. Passat i present. L'Organització de les Nacions Unides (ONU).
Síntesi / Taller d'història.

UNITAT 11. UN MÓN DIVIDIT: GUERRA FREDA I DESCOLONITZACIÓ.
1. Pregunta clau. Per què Europa va quedar dividida per un "teló d'acer"?
2. Descobreix. Alemanya, centre de la Guerra Freda.
3. Els conflictes bèl•lics de la Guerra Freda.
4. Protagonistes de la història. Kennedy/Khrusxov: cap a una coexistència pacífica?
5. El procés de descolonització.
6. Descobreix. El conflicte del Pròxim Orient.
7. Passat i present. Descolonització i neocolonialisme.
Síntesi / Taller d'història.

UNITAT 12. CAPITALISME I COMUNISME: DOS SISTEMES ENFRONTATS.
1. Pregunta clau. Què diferenciava el bloc capitalista del comunista?
2. La construcció d'una nova Europa unida.
3. Del creixement econòmic a la crisi energética.
4. Descobreix. Què és l'Estat del benestar?
5. Protagonistes de la història. Les dones, la lluita per la igualtat i la paritat.
6. L'evolució del bloc comunista.
7. La crisi del món soviètic.
8. Art i societat. Dues concepcions de l'art: els EUA i l'URSS.
Síntesi / Taller d'història.

UNITAT 13. ESPANYA: LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975).
1. Pregunta clau. Quines van ser les bases del règim franquista?
2. La llarga postguerra (1939-1959).
3. Protagonistes de la història. Les dones durant el franquisme.
4. Desarrollisme i crisi del règim (1959-1975).
5. Descobreix. Quin impacte va tenir el creixement econòmic en la societat espanyola?
6. Descobreix. L'exili i l'oposició al franquisme.
7. El franquisme a les Illes Balears.
Síntesi / Taller d'història.

UNITAT 14. TRANSICIÓ I DEMOCRÀCIA A ESPANYA.
1. Pregunta clau. Per què el règim franquista no va sobreviure a Franco?
2. La transició a la democràcia (1975-1977).
3. Descobreix. Quin nou Estat va sorgir de la Constitució de 1978?
4. Protagonistes de la història. Les mobilitzacions populars.
5. Els governs de la democracia.
6. Canvi econòmic i social.
7. Passat i present. Construcció i crisi de l'Estat del benestar.
8. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 9. Art i societat. Els corrents artístics del segle XX a Espanya.
Síntesi / Taller d'història.

UNITAT 15. EL MÓN ACTUAL.
1. Pregunta clau. Per què a principis de la dècada de 1990 es va acabar la divisió del món en blocs?
2. Un nou ordre mundial.
3. Europa després de la caiguda del mur de Berlín.
4. La construcció de la Unió Europea.
5. Passat i present. Europa, la crisi del model del benestar.
6. Un món inestable.
7. Descobreix. Els conflictes del segle XXI.
8. Protagonistes de la història. Les víctimes de les guerres actuals.
9. Art i societat. L'art en el món actual.
Síntesi / Taller d'història.

DOSSIER
1. Què és la globalització?
2. La revolució tecnológica.
3. La necessitat d'un desenvolupament sostenible.
PROJECTE TIC: LA TERRA

No hay comentarios: