Blogs de Antonio Boix

Mis blogs son Altamira (Historia del Arte, Cine, Televisión, Fotografía y Cómic), Heródoto (Ciencias Sociales y Pensamiento) y Mirador (Joan Miró, Arte y Cultura Contemporáneos).

viernes, 12 de octubre de 2012

'In memoriam'. Bartomeu Barceló Pons (1932-2012), geògraf i mestre de geògrafs.


'In memoriam'. Bartomeu Barceló Pons (1932-2012), geògraf i mestre de geògrafs.

La mort de Bartomeu Barceló, el dimecres 10 d'octubre, ha estat un cop per a vàries generacions d'estudiants de la Universitat de les Illes Balears, quasi tots ells ara professors o professionals, a més de molts d'altres que compartiren la seva lluita per la cultura en una Mallorca que en els anys 50, quan ell començà la seva tasca admirable, era provinciana i minsa.
Valent, agossarat, sempre dispost a assumir riscs (i va patir força les conseqüències), emprengué projectes editorials de difussió cultural i tasques d'investigació innovadores i molt profitoses per a la societat, i participà en les institucions que empentaren el nostre redreçament, com l'Obra Cultural Balear (allà el vaig conèixer abans àdhuc de ser alumne seu, i era una figura sempre activa i influent), la Cambra de Comerç Balear, la Societat d'Història Natural i altres. Però altres poden parlar millor d'aquestes gestes.
Jo em referiré a ell com professor meu en dos cursos, a primer i cinqué de la carrera de Geografia: molt intel·ligent, d'immensa cultura, més interessat per obrir-nos a la curiositat i la recerca que a ficar-nos coneixements memorístics (però no deixava de banda aquests), va ser un dels millors maîtres à penser que he tingut. Ell valorà alt la meva dedicació perquè era ben generós en les notes, però encara ho va ser més en altre aspecte: totd'una me considerà com un geògraf encara que ni tingués el títol, i m'exigí en coherència el màxim. És el vertader respecte. I jo, en part per lleialtat, li vaig tornar el màxim. Aquest va ser tal volta el millor llegat: un professor ha de conduir (educere) i estimular a que l'alumne aprengui ell mateix. 
Mai l'oblidarem.


Llibres i articles.
Barceló Pons, Bartomeu. La vida econòmica de Mallorca en el s. XIX. En “BCOCINP”, n. 632 (1961) 168‑181. Hi ha una edició revisada publicada per OCB, a Monografies, nº 1, amb el títol “El segle XIX á Mallorca”, 1964, 38 pp.
Barceló Pons, B. Evolución reciente y estructu­ra actual de la población de las Islas Baleares (1965). CSIC. Madrid. 1970. 398 pp. Tesi doctoral.
Barceló Pons, B. Geografía de las Islas Baleares. En Geografia de España. Barcelona. Planeta, 10 vols. 1991. Vol. 9, pp. 453‑591.
Barceló Pons, B.;  Binimelis Sebastian, J.; Petrus Bey, J. M.; Rullán Salamanca, O. Les illes Balears. En  Geo­grafia Universal. Edicions 92. Barcelona. 1985. Vol. X, pp. 280‑329.
Barceló Pons, B. La decadencia de las activida­des agrarias en las Baleares. En Medio siglo de cambios agrarios en España. Edición a cargo de A. Gil Olcina y A. Morales Gil. Institut de Cultura J. Gil Albert. Ala­cant. 1990. 884 pp. (725‑752).
Barceló Pons, B.; Frontera, Guillem. Història del turisme a Mallorca. Sèrie de 35 articles publicats al diari “Ul­tima Hora” (1985‑1986).

Fonts d'obituari.
Manresa, Andreu. Obituario. Bartomeu Barceló, geógrafo, editor y promotor de la UIB. “El País” (12-X-2012) 44.
Adrover, Miquel. Fallece Bartomeu Barceló, geógrafo y socio fundador de la Obra Cultural Balear. “Diario de Mallorca” (12-X-2012).

No hay comentarios: